OSLO LIGHTING FLYTTER OVER GATEN TIL ENSJØVEIEN 20

Vi flytter fra Gladengveien 3b til Ensjøveien 20 – bygningen bak Onninen.
Klikk her for kart.

Inngang for henting og levering av varer er på baksiden (for kunder og leverandører).

Ensjøveien 20

Velkommen!